İstanbul Ticaret Borsası olarak kuruluşumuzdan beri gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapabilmek, halen yapılan çalışmaların destekçisi olabilmek, konu ile ilgili toplumda farkındalık oluşturarak israfın azaltılmasını sağlayabilmek amacıyla yola çıkmayı ve bir dizi uygulamayı hayata geçirmeyi kendimize görev edindik.


İsraf edilen her gıdayla geleceğimizi de israf ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için tüm imkanlarımızı ve enerjimizi harcayarak toplumun her kesimine ulaşmak bizler için bir görevden çok daha fazla şey ifade ediyor. Bu ülkenin enerjisinin, emeğinin, parasının ve geleceğinin çöpe atılmasına ne aklımız ne de vicdanımız el veriyor. İSTİB olarak ‘’Gıda İsrafına Son’’ mottosuyla kurum ve bireyleri sürdürülebilirlik konusunda cesaretlendirecek, hayatın her alanında gıda israfını azaltan hatta sıfır atığı hedefleyen çok yönlü ve etkili projelerimizi hayata geçiriyoruz..

Milyonlarca insanın yetersiz beslenme ve açlıktan dolayı hayatını kaybettiği bu zamanlarda gıdada israfı en aza indirmek hatta tamamıyla yok etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ürün tedarik zincirinden başlayarak her gıdanın geçtiği evrelerde israf edilmesinin önüne geçmenin yanı sıra bilinçli tüketici kültürünün topluma yerleşmesini ve israf edilen her gıdanın ekonomimize kazandırılmasına çok önem veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her projemizin temelini bu hedefler oluşturacaktır.

Amacımız gıda israfını sıfıra indirerek hem ülkemizin ekonomisine hem çevremize hem de dünyaya sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Projeler ve Hedeflerimiz

Gıda israfının önüne geçmek, gıdaların atık olmadan farklı şekillerde değerlendirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmaları


Lokantalardan kafelere, otellerden hastanelere, kamu kurumu yemekhanelerinden restoranlara kadar toplu tüketim yerlerinde gıda israfına yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları


‘’Ağaç yaşken eğilir’’ sözünden yola çıkarak ilköğretimdeki her çocuğumuza israf hakkında eğitim çalışmaları


Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yönelik multidisipliner yaklaşımla ödüllü fikir yarışması


Halkın ve toplumun bilinçlendirilmesi sağlamak amacıyla çok mecralı iletişim kampanyası

İsrafın azı çoğu olmaz

+