Gıda İsrafının Sonuçları

İsraf ettiğimiz her gıdayla aslında geleceğimizi de israf ediyoruz.


Gıdaların üretiminden sofralarımıza kadar gelen sürede harcanan enerji ve fosil yakıtlarla sera gazının artmasına neden olarak çevreye de zarar vermiş oluyoruz. Artan tüketim ihtiyacıyla birlikte yeni tarım alanları yaratmak amacıyla doğal yaşamın kendisine de müdahale ediyoruz.

Ekonomik ve sosyal olarak harcanan emeğin ve milyonlarca liranın çöpe gittiğini söylememize bile gerek yok! Dünyada milyonlarca insanın yetersiz beslendiğini biliyoruz ve gün geçtikçe artan israfla birlikte bu sayının daha da artacağı öngörülmektedir.

 • Üretilen gıda için harcanan enerjiyle 3300 ila 5600 milyon metrik ton / Yıl karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu ortaya çıkmaktadır.
 • İsraf edilen gıdaların tekrar yetiştirilebilmesi için yeni tarım alanlarının açılmasıyla doğal ve ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor.
 • İsraf edilen her gıdada para harcamanın dışında satın alma, marketten eve taşıma ve pişirme gibi çeşitli faaliyetler ile zaman ve emek de boşa gitmektedir.
 • Milyonlarca lira israf edilen gıdayla birlikte çöpe gidiyor.
 • Dünya nüfusuna yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen israfta sınır tanımayarak yetersiz beslenen insanların artmasına neden oluyoruz.
 • Açlıktan ölen ve yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklarla milyonlarca insan geri dönülmesi zor hastalıklarla mücadele ediyor.
 • Gıda kayıp ve atıklarının artması yoksul insanların beslenme ve sağlıklı yaşama hakkını ellerinden almaktadır.
 • Detaylı Bilgi İçin Bizlere Ulaşın

  Gıda kayıp ve atıklarının artması yoksul insanların beslenme ve sağlıklı yaşama hakkını ellerinden almaktadır.

  Bize Ulaşın

  Geleceğini İsraf etme

  +